İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN GÖZÜ HER YERDE

Verilen tüm bu bilgilerden anlaşılacağı gibi İngiliz derin devletinin gözü her yerdedir. Her gelişimi bilmekte, her konuşma ve görüşmeden haberi olmakta, siyasilerin özel bağlantılarından, terör örgütlerinin yapılanma şekillerine kadar her şeyi takip edebilmektedir. İstihbarat kurumlarının çoğunu tekeline almıştır. İngiliz derin devleti, bu kurumları kullanarak veya yanıltarak çeşitli kirli olayları organize etmekte, paralı askerler ve ajanlar üretmekte ve terör örgütlerini inşa etmektedir.

Elbette buradan yola çıkarak istihbarat kurumlarını toptan suçlamak doğru olmayacaktır. Milli istihbaratlar, ülkelerin savunmasında önemli dayanaklardır. Burada dikkat çektiğimiz unsur, kimi istihbarat örgütlerinin yanıltılarak veya cebren İngiliz derin devleti tarafından kullanılmasıdır.

Snowden’ın deşifre ettiği belgeler, İngiliz derin devletinin istihbarat faaliyetleri konusunda dünya çapında nasıl geniş bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu belgeler ayrıca, Ortadoğu’daki sivil ölümlerden terör örgütlerinin şekillenmesine kadar her şeyin İngiliz derin devletinin bir planı olduğunu göstermiştir. Fakat bu durum, İngiliz derin devletini durduramamıştır. İngiliz derin devleti, tüm pervasızlığıyla bütün bu faaliyetlerine devam etmekte, BM, NATO, AB kurumlarını kendi istediği şekilde yönlendirmeye çalışmakta, istihbarat elde ederek istediği yerde istediği çatışmayı ve terör eylemini tetiklemektedir. Onu durduracak tek şey Mehdi hareketi olacaktır.

Deccal kalkışmasına karşılık Mehdi hareketini desteklemek için iyilerin ittifakı önem taşımaktadır. Akl-ı selim iyi insanların, etkisiz bazı mihrakları ya da birbirlerini suçlayarak zaman kaybetmemeleri gerekmektedir. Hedef sadece İngiliz derin devletidir. Şimdiye dek detaylarıyla incelenen maddi-manevi tüm felaketler, daima İngiliz derin devletini işaret etmiştir. Şu durumda hedef saptırarak ve ayrılığa düşerek İngiliz derin devletinin eline koz vermek akılcı bir davranış olmayacaktır. İyiler, mutlaka iyilik üzerinde ittifak etmeli ve her vebanın sorumlusunun İngiliz derin devleti olduğunu ısrarla dile getirmelidirler.

Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirmiştir:

…Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlara bir öğüttür. (Hud Suresi, 114)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.