GİRİŞ: “ÜST AKLI” TANIMAK

Giriş: “Üst Aklı” Tanımak

Dünyada sürüp giden ve ardı arkası gelmeyen karışıklıklar, çekişmeler, çatışmalar ve savaşlar, Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği şekilde, ahir zamanda, yani dünyanın son döneminde mutlaka gerçekleşecek olan olaylardır. Fakat Allah, dünyadaki her olayı sebeplere bağımlı yarattığı gibi dünyanın son zamanındaki kargaşa ortamını da belirli sebeplere bağlı olarak yaratmıştır. Bunun için deccal var olmalı, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmalı ve iyi ve kötünün mücadelesi mutlaka gerçekleşmelidir. Ahir zamanda yaşanacak Altın Çağ, kötülüğün kaynağı olan deccalin yenildiği, o ana kadar ciddi sıkıntıların, savaşların, kargaşanın yaşandığı, yıkım içindeki dünyanın Hz. Mehdi (as) ile buluşarak birlikte kurtuluşa erdiği bir zaman olacaktır. Hz. Mehdi (as) sevgiyi anlatacak, nefreti kaldıracak, savaşların durup kardeşliğin sağlanması yani deccaliyetin kötülük sisteminin yok olması için ilmi çalışmalar yapacaktır. Yüce Allah’ın tüm inananlara bir müjdesi olan bu Altın Çağ ise çok yakındır.

İyi ile kötünün mücadelesinin başlangıcı çok eskidir. Deccali sistem, çeşitli vesileler ve yöntemlerle iş başına gelmiş, insanları doğru yoldan saptırmak, bozguna uğratmak ve onlara öldürmeyi, nefreti, öfkeyi, mutsuzluğu ve sevgisizliği öğretmek için şeytanlarını kullanmıştır. Gizli ve şeytani yöntemlerle karanlıklar içinden çıkan ve sürekli olarak “üst akıl” olarak zikredilen bu deccali yapı, İngiliz derin devletidir.

İngiliz derin devleti, geçmişten beri kurguladığı senaryolarını sistematik bir şekilde hayata geçirmiştir. Bugün yaşanan tüm zorlu olaylar, bu ürkütücü senaryoların hayata geçirilmesinin bir sonucudur. Bu derin yapılanma, Hz. Mehdi (as)’ın zuhur zamanına yaklaşıldığını çok iyi bilmekte ve şeytani uygulamalarını özellikle bu dönemde yoğunlaştırmaktadır. Felaketler, yıkımlar, savaşlar ve ekonomik krizlerle Hz. Mehdi (as)’ın çıkışını engelleyeceğini sanmaktadır. Oysa, Hz. Mehdi (as)’ın gelişi kaderdedir. Kaderde olacak olanı ise engelleyebilecek yoktur.

Üst Akıl İngiliz Derin Devletinin İçyüzü kitabının bu 1. cildi, İngiliz derin devletinin gelişim aşamalarını anlatmakta ve özellikle Osmanlı ve İslam alemi üzerindeki oyunlarını gözler önüne sermektedir. Geçmişte yaşanan ve bir imparatorluğun yıkımına ve İslam aleminin parçalanmasına sebep olan bu oyunların bilinmesi, bugün yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamamız için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca İngiliz derin devletinin, tarih boyunca en büyük hedeflerinden biri İngiliz halkı ve İngiliz devleti olmuştur. Bu derin yapılanmanın bu amaçla, İngiliz bayrağına ve İngiliz Parlamentosu’na zarar vermeyi hedeflediği de çok iyi bilinmelidir. Bunu vurgulamak için kitapta özellikle İngiliz Bayrağı ve İngiliz Parlamentosu resimlerine yer verilmiştir.

Bu kitap boyunca verilen detaylar iyi incelenmeli ve kitabın amacı iyi anlaşılmalıdır. Kitabın eleştiri konusu kesinlikle İngiliz devleti, İngiliz hükümeti, İngiliz bayrağı veya İngiliz halkı değildir. İngiliz halkı, değerli, kaliteli ve dost bir halktır. Burada vurgu yapılan unsur, İngiliz halkı da dahil olmak üzere tüm dünyaya bela getirmiş olan karanlık yapıdır. Bu deccali yapı, tüm deccali sistemler gibi elbette yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Fakat deccali yakından tanımak, yöntemlerini iyi tespit etmek ve ilmi mücadeleyi buna uygun yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Dini, dili, ırkı ne olursa olsan iyi insanlar bir araya gelmeli ve dünyaya sevgi sunacak bir aile olmalıdırlar. Deccal, mutlaka yenilecektir; sonunda galip gelecek olanlar, kuşkusuz Allah’ın taraftarlarıdır.

Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56)

idd en 015 London England GİRİŞ: ÜST AKLI TANIMAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.