GİRİŞ: DECCAL KOMİTESİ

Deccal Komitesi’nin Sinsi Stratejisi

Dünya hayatı, Yüce Rabbimiz tarafından, iyiler ile kötülerin ilmi, akli ve bilimsel anlamda mücadele içinde olduğu bir sınav ortamı olarak yaratılmıştır. Bu sınav gereğince dünyada, tarih boyunca Deccal’in de; gönderilen peygamberlerin de taraftarları olmuştur. Bu mücadele tarih sahnesinde hep var olmuş ve içinde bulunduğumuz dönemde daha çetin bir hal almıştır. Bunun nedeni, içinde bulunduğumuz dönemin, dünya hayatının sonuna yaklaştığımız ahir zaman olmasıdır.

Deccal ve onun taraftarları, yıllar boyunca bu özel dönem için hazırlık yapmış ve Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunu engellemeye çalışacaklarını sanmışlardır. Oysa Mehdiyet hiçbir surette engellenemez. Bunun en önemli delillerinden bir tanesi, Deccal’in, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış yeri olan Türk topraklarını parçalama siyasetinin hiçbir surette başarıya ulaşamamış olmasıdır.

Üst Akıl İngiliz Derin Devletinin İçyüzü kitabının 1. cildinde, İngiliz derin devleti kimliği ile ortaya çıkan deccali sistemin, Türkler ve Türk toprakları üzerinde oynadığı oyunlar sergilenmiş ve tüm bu oyunlara rağmen ortaya çıkan Müslüman Türk iradesi gözler önüne serilmiştir. Kitabın 1. cildi, İngiliz derin devletinin, ortaya çıkışından, I. Dünya Savaşı sonrasına kadarki dönemde nasıl bir sinsi politika dahilinde hareket ettiğini, dünya genelinde savaşlar, sömürge imparatorlukları, finans egemenliği ve entrikalarla nasıl dehşet saçtığını detaylarıyla sunmaktadır.

Elinizdeki 2. cilt ise, II. Dünya Savaşı’ndan günümüze, İngiliz derin devletinin entrika ve sinsi eylemlerini nasıl yoğunlaştırdığını ve dernekler, bankalar, düşünce kuruluşları, ajanlar, siyasi piyonlar ve daha nice derin yapılanmalar yoluyla dünya çapında nasıl hakimiyet kazandığını gözler önüne sermektedir. Bu kitapta, İngiliz derin devletinin, darbeler, turuncu devrimler, ayaklanmalar ve iç savaşlar organize ederek devletleri parçalara ayırdığı; dünyayı, kolaylıkla hakimiyet kuracağı istikrarsız bir savaş alanı haline getirmeye çalıştığı anlatılacaktır.

Bu sinsi derin güç, “Deccal Komitesi” şeklinde organize olmuştur ve dünyayı etkileyecek hemen her konuda görev başındadır. Sosyal hayattan eğitim sistemine, siyasetten sanata kadar geniş bir etki ağına sahiptir. Gençler, İngiliz derin devletinin belirlediği eğitim sistemine bağımlı olarak eğitilmekte, İngiliz derin devletinin uygulamaya koyduğu dejenerasyon politikasının bir parçası haline getirilmekte, egoistliğe, amaçsızlığa, sevgisizliğe yönlendirilmektedirler. İngiliz derin devleti, dünyada, hükümet, eğitim, din ve aile politikalarını belirleyen sinsi bir üst akıl şeklinde hareket etmektedir. Onun belirlediği bu sinsi politika, yine sinsi yöntemlerle insanların hayatına empoze edilmektedir.

Deccal’in en büyük hilesi, insanları “kendisinin var olmadığı”na inandırmaktır. İşte bu nedenle İngiliz derin devleti, daima kapalı kapılar ardındadır. İlk planda görünür olmasa da, deccali her girişimin ardında daima İngiliz derin devleti vardır. Elinizdeki kitap, gizlenmiş durumdaki bu deccal yapılanmasını deşifre etmektedir.

IDD Manzara1 GİRİŞ: DECCAL KOMİTESİ
İngiliz derin devleti, tarihin her döneminde toplumlara felaket getirmiş bir Deccal Komitesi’dir. Ancak İngiliz Devletini, Hükümetini ve halkını, bu derin yapılanma ile karıştırmamak, mutlaka ayrı tutmak gerekmektedir. İngiliz Hükümeti ve halkı, İngiliz derin devletine yöneltilen tüm eleştirilerden münezzehtir. Hedefimiz, onların da bir an önce bu Deccal Komitesi’nin baskılarından kurtulmaları ve refaha kavuşmalarıdır.

İngiliz derin devleti konusunu işlerken sık sık hatırlattığımız önemli bir husus vardır. İngiliz derin devleti, devlet içinde yapılanmış mafyavari bir mekanizmadır. Dolayısıyla İngiliz halkı ve İngiliz devleti, bu mafya sisteminden tam anlamıyla uzaktır. Hatta İngiliz derin devletinin sinsi faaliyetleri, İngiliz halkını ve İngiliz devletini de oldukça olumsuz etkilemektedir. İngiliz halkı, değerli bir millettir ve bizim dostumuzdur. Buradaki eleştirilerin muhatabı değildir. Amacımız, tüm dünya milletlerini olduğu gibi, İngiliz halkını da bu sinsi yapılanmanın olumsuz etkilerinden uzaklaştırabilmek, güçlenmelerini ve daha da güzelleşmelerini sağlamaktır.

Yüce Rabbimiz’in ahir zamanla ilgili çok büyük bir müjdesi vardır: Mehdi taraftarları mutlaka galip geleceklerdir. İyilerin ittifakı kazanacak, Deccal Komitesi’nin planları mutlaka bertaraf olacaktır. Elinizdeki bu kitap ile deccaliyete karşı gösterilen çaba, bu galibiyetin ilk adımıdır. Deşifre edilmiş batıl bir hareket, mutlaka yok olup gidecektir.

Yüce Allah, Kuran’da şöyle buyurur:

De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.” (İsra Suresi, 81)

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendirdiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.