GATESTONE ENSTİTÜSÜ

AndersBreivik GATESTONE ENSTİTÜSÜ
Resimlerde, Norveç’te 77 masum insanı katleden Anders Breivik ve Utoya Adası’ndaki katliam bölgeleri görülüyor.

(En solda) Breivik’in akıl hocası olan aşırı sağcı blog yazarı Peder Jensen (blog adı Fjordman), Gatestone yazarları arasındaydı.

 

AndersBreivik 2 GATESTONE ENSTİTÜSÜ
AndersBreivik 3 GATESTONE ENSTİTÜSÜ
Fjordman’ın şiddeti körükleyen görüşleri İslam karşıtı Robert Spencer tarafından desteklenmektedir.

(En sağda) Gatestone tarafından yayınlanan, Müslümanların terörist olarak gösterildiği çizim

“Teröristler Hoşgeldiniz.
Silahlarınızı da getirin.”

Gatestone Enstitüsü, kendi internet sayfasında Ekim 2008’den itibaren makaleler yayınlamaktadır. Vakıf, Haziran 2010’dan beri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Gatestone Enstitüsü, kendisini, “ana akım medyanın başarısız olduğu noktalarda halkı eğitmeye adamış bir düşünce kuruluşu” olarak tanıtmaktadır. Kendi açıklamasına göre bu noktalar, hukukun üstünlüğü, insan hakları, serbest ve güçlü bir ekonomi, yurtta ve özgür dünyada barışı sağlayan bir ordu, enerjide dışa bağımsızlık, bireysel özgürlük, egemenlik ve konuşma özgürlüğümüze yönelik tehditlerden halkın haberdar edilmesidir. Gatestone, söz konusu başlıklar dahilinde kendini halk eğitimine adayan bir vakıf görünümünde ortaya çıkmaktadır.

Burada ifade edilen başlıklar elbette önemlidir ve özellikle insan hakları ve özgürlükler konusunda çeşitli vakıfların devrede olması ve konuşulmayanı konuşacak birimlerin bulunması rahatlatıcı ve güzeldir. Fakat vakfın genel faaliyetlerine bakıldığında söz konusu tasvirin genellikle herkesi cezbeden unsurlar olarak seçildiği, gerçekte yapılan faaliyetlerin İngiliz derin devleti himayesindeki diğer vakıfların faaliyetleriyle benzerlik gösterdiği görülebilmektedir.

Gatestone, sitesinde çeşitli yazarlara yer vermekte ve bu kişiler genellikle İslam karşıtlığıyla tanınan isimler olmaktadır. Söz konusu yazarlar arasında Norveç’te kitle katliamı yaparak 77 masum insanı katleden Anders Breivik’in akıl hocası aşırı sağcı blog yazarı Peder Jensen (blog adı Fjordman) da bulunmaktadır.401 Bu isim daha sonra listeden kaldırılmıştır.

Fjordman’ın geliştirdiği ve Avrupa’nın Müslüman/Arap kültürü kapsamında tehdit altında bulunduğunu iddia eden Eurabia adındaki komplo teorisi, genelde İslam karşıtı yorumlarıyla tanınan Robert Spencer ve İslam’ın Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduğunu söyleyen (İslam dinini tenzih ederiz) İslam ve göçmen karşıtı Flemenk Siyasetçi Geert Wilders tarafından desteklenmektedir.402 2007 yılında oryantalist Bernard Lewis, Museviler’in İsrail’de toplanmaları gerektiğini çünkü Müslümanların Avrupa’yı ele geçirmekte olduğunu söylemiştir.403

Museviler elbette İsrail’de bulunmalıdırlar; o bölge kutsal topraklardır. Tıpkı Tevrat’ta belirtildiği gibi, Kuran’a göre de Musevilerin kutsal topraklarda yaşama hakkı vardır ve o bölgede bulunmaları biz Müslümanlar için güzellik ve sevinç vesilesidir. Fakat Museviler, o topraklarda, Lewis’in iddia ettiği gibi “Müslümanlar’dan kaçmak” için değil, kutsal bir hükmü yerine getirmek için bulunmalıdırlar. O topraklarda bulunmalı ve orada Müslümanlarla barış içinde yaşamalıdırlar. İslam karşıtlığı üzerinden yapılan bu kara propaganda, şu an dünyayı felakete götüren nefret ve öfkenin temelidir. Musevileri provoke edebilmek için böylesine ilkel bir İslam karşıtlığının ajite edilmesi, İngiliz derin devletinin tipik bir yöntemidir.

BernardLewis GATESTONE ENSTİTÜSÜ
Gatestone’da yazılarına sıklıkla yer verilen Bernard Lewis’in Ortadoğu için planlarını gösteren harita

Dünyanın her kesiminde olduğu gibi Avrupa’da da radikal görüşlü Müslümanlar bulunmaktadır. Bu kişiler İslam’ın değerlerinden uzak bağnaz bir yaşamı “İslam” olarak bilmekte, bir yandan Avrupa değerlerinden yararlanırken bir yandan da Avrupa ve Avrupalılardan nefret etmektedirler. Bu, dünyada yanlış ve sakıncalı ideolojik eğitimin getirdiği çok vahim bir sonuçtur. Bizim de mücadelemiz bu zihniyete karşıdır.

Fakat bu mücadele, bu insanlara düşman olarak, onları yok etmeyi tasarlayarak, onlardan kaçarak, yeni ve kapsamlı fobiler oluşturarak yapılamaz. Bu yöntemlerin kullanıldığı anlamsız ve çözümsüz mücadele şekli, sadece radikalizmin kaynağı olan öfkeyi artıracaktır. Buradaki yanlış ideoloji Kuran’ın doğru mantığı ile bertaraf edilmeli ve mücadele, ikna, eğitim ve bilim metotları kullanarak yapılmalıdır.

Fakat şunu da unutmamak gerekir: Radikalizmi kavram olarak geliştiren, ideolojik olarak besleyen ve kendi amaçları doğrultusunda kullanan daima İngiliz derin devleti olmuştur. İşte bu nedenle İngiliz derin devleti, söz konusu belanın ortadan kalkmasına da hiçbir zaman taraftar olmayacaktır. Dolayısıyla, İngiliz derin devletinin görevlendirdiği kişiler tarafından sürekli olarak nefret tohumlarının atılması, fobiler üretilmesi sürpriz değildir. Bu kişilerin radikalizmle savaş adı altında ortaya çıkmış olmaları da yanıltıcı olmamalıdır. Burada özel olarak belirlenmiş kapsamlı bir plan vardır. Şu an için yapılması gereken bu planın varlığını bilerek dikkatli hareket etmek, nefret kervanına katılarak oyuna gelmemek ve İngiliz derin devletini mümkün olan her aşamada deşifre etmek olmalıdır.

KutsalToprak GATESTONE ENSTİTÜSÜ
Kutsal Topraklar, üç dinin mensuplarının barış içinde ve birlikte yaşamaları gereken özel bir mekandır. Kuran’a göre Musevilerin kutsal topraklarda yaşama hakkı vardır.

“Eurabia” kavramını ve bu kavramın çağrıştırdığı korkuları yaygınlaştırmak amacıyla Gatestone Enstitüsü tarafından basılan bazı makalelerin başlıkları şöyledir: The Islamization of France (Fransa’nın Müslümanlaşması), The Islamization of Germany (Almanya’nın Müslümanlaşması), The Islamization of Belgium and the Netherlands (Belçika ve Hollanda’nın Müslümanlaşması), Spain: Soon the Muslims Will be Kings of the World (İspanya: Yakında Müslümanlar Dünyaya Hükmedecek), Britain’s Islamic Future (İngiltere’nin İslam Geleceği), UK Islamic Takeover Plot (İngiltere’nin İslam tarafından devralınması planı), How Islam Conquers Europe (İslam Avrupa’yı Nasıl Fethediyor).404

Gatestone, aynı zamanda İslam karşıtı Geert Wilders’in Hollanda’da “daha az sayıda Fas vatandaşı” olması çağrısını yayınlamıştır. Bunun yanı sıra Ali Salim’in “Islamic Cannibalism”405 (İslami Yamyamlık) ve Soeren Kern’in “Child Sex Slavery, Multiculturalism and Islam”406 (Çocuk Seks Köleliği, Çok kültürlülük ve İslam) isimli, doğrudan İslam dinini hedef alan makalelere yer vermiştir.

Köşe yazarı Hilary Aked, konuyla ilgili olarak şunları yazmıştır:

Ocak 2015’te, Paris’teki saldırılardan sadece günler sonra, Gatestone, New York Times’ta tam sayfalık reklam çıkarmak için yaklaşık 100 bin dolar harcama yapmıştır. “İyi bir Müslümanın ABD’nin gücünü desteklediği” mesajını üstü kapalı bir şekilde vatandaşlarına iletmek amacıyla, Gatestone reklamında çizilen üç Müslümandan ikisi Amerikan bayrağının yanında durmaktadır. İran, Irak, Suriye, Nijerya, Mısır ve Afrika’daki şiddet olaylarından bahseden reklam metni, dünyadaki 1.6 milyarlık Müslüman nüfusun dahil olmadığı tüm diğer şiddet olaylarını öylece göz ardı etmiş ve aynı zamanda her çatışmada rol oynayan siyasi faktörleri örtbas etmiştir. Reklamın altındaki mesaj çok açıktır: Gatestone, bu şiddet için tek nedenli bir açıklama savunmuş ve dikkatleri kesin bir tavırla İslam’ın üzerine çekmiştir.

“Aşırıcılık karşıtı” bir girişim gibi görünen bu reklam, günümüz İslam karşıtı ırkçılığının nasıl açıkça ifade edildiğinin tipik bir örneği olmuştur. Belirli davranışların genelleştirilmesi ve kararlı bir tavırla bunların dini ideoloji ile ilişkilendirilmesi yeterlidir. İmzalayan 23 devletin tümünün Müslüman ülkeler olması gerçeği, topluca yöneltilen bu suçun temel sorununu çözmemektedir. İfade “tüm vicdan sahibi insanları” imzalamaya davet etse de, “görev” sözcüğü Müslümanlarla ilgili olarak iki kez kullanıldığından diğerlerinden ziyade onların şiddete karşı olduklarını kanıtlamaları beklenmektedir. Bu nedenle Gatestone’un ilanı, aynı şekilde Müslümanlara yönelik ithamlarda bulunma çağrısında bulunan sözde Müslüman anlayışına ilişkin “Charter of Muslim Understanding” başlıklı sözleşme ile aynı işlevi görmektedir. UKIP’de görev yapan Gerard Batten’ın yetkilendirdiği İsrail yanlısı muhafazakar parti milletvekili Robert Halfon dahi bu belgeyi “korkunç” bulmuş ve bunu Nazi yönetimindeyken Musevilerin mecbur bırakıldığı sarı yıldız taşıma yolunda atılan ilk adım ile özdeşleştirmiştir.407

Quilliam Vakfı’ndan Usama Hasan ve Maajid Nawaz bu beyanı imzalayanlar arasındadır.

Kuşkusuz Gatestone gibi vakıfların sunduğu en büyük risk, görünürde “radikal İslam ile mücadele” adı altında Müslümanları ve İslam’ı sosyal yaşamdan uzaklaştırmaya yönelik bir politika izlemeleridir. Bu kuruluşlarca yapılan faaliyetler her defasında, Müslümanları daha fazla fişleme, kötüleme ve ötekileştirme politikasına dönüşmektedir. Görünürde ön plana çıkan “Müslümanları radikallerden ayırma” şeklindeki pozitif amaç, pratikte tam terse işleyerek tüm Müslümanlara yönelik bir karalama kampanyasına dönüşmektedir. Bu kuruluşlarca desteklenen “Müslümanlar” ise, İngiliz derin devletinin yaşam felsefesini, yani homoseksüelliği, Darwinizmi, Rumiliği savunan kişilerdir.

Aked, Gatestone tarzı vakıfların sunduğu “tehdidi” kendi cümleleriyle şu şekilde anlatmıştır:

Breivik gibi tek başına hareket eden aşırı sağcı teröristlerin doğurduğu korku zaten çok iyi bilinmektedir. Ancak belli bir üne sahip olmuş ve sahte bir saygıdeğerlik kazanmış olan Gatestone gibi vakıflar bize daha çok korku vermektedir.408

Gatestone’un gelirinin 2012 yılında 1.1 milyon dolar olduğu bildirilmiştir. 2013 yılındaki vergi dosyalarında, Gatestone, toplam gelirinin 1.387.104 Dolar olduğunu beyan etmiştir.409 Vakıf, kendi internet sitesinde “özel bağışçılar ve vakıflar” tarafından finanse edildiğini belirtmekte, fazla ayrıntıya girmemektedir.

Gatestone ve bunun gibi diğer kurumların gelir kaynaklarına yer vermemizin sebebi, benzer görüşleri savunan bu vakıfların, açıkça deşifre edilmeyen bir el tarafından sürekli olarak finanse edilmesidir. Böylelikle İngiliz derin devletinin destekçiliğini yaptığı görüşler hızla yayılmakta ve hedeflenen kitlelere ulaştırılmaktadır.
DİPNOTLAR:

  1. Jerome Taylor, “Unmasked: the far-right blogger idolised by Breivik”, The Independent, 5 Ağustos 2011,

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/unmasked-the-far-right-blogger-idolised-by-breivik-2332696.html

  1. Hilary Aked, “Is Notorious Islamophobic Think Tank Inspiring More Far-Right Terrorism?”, Alternet, 26 Ağustos 2015, http://www.alternet.org/news-amp-politics/notorious-islamophobic-think-tank-inspiring-more-far-right-terrorism
  2. David Machlis, Tovah Lazaroff, “Muslims ‘About to Take Over Europe'”, The Jerusalem Post, 29 Ocak 2007, http://www.jpost.com/International/Muslims-about-to-take-over-Europe
  3. Hilary Aked, “Is Notorious Islamophobic Think Tank Inspiring More Far-Right Terrorism?”, Alternet, 28 Ağustos 2015, http://www.alternet.org/news-amp-politics/notorious-islamophobic-think-tank-inspiring-more-far-right-terrorism
  4. Ali Salim, Islamic Cannibalism, Gatestone Institute, 25 haziran 2013, https://www.gatestoneinstitute.org/3764/islamic-cannibalism
  5. Soeren Kern, “Child Sex Slavery, Multiculturalism and Islam”, Gatestone Institute, 24 Mart 2014, https:// www.gatestoneinstitute.org/4226/uk-child-sex-slavery
  6. Hilary Aked, “One of America’s Most Dangerous Think Tanks Is Spreading Islamophobic Hate Across the Atlantic”, Alternet, 23 Kasım 2015, http://www.alternet.org/investigations/one-americas-most-dangerous-think-tanks-spreading-islamophobic-hate-across-atlantic
  7. A.g.m.
  8. A.g.m.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.