DİĞER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI

New Horizons

NewHorizons 295x300 DİĞER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI
New Horizons logosu

İngiliz menşeli vakıf New Horizons, tıpkı Quilliam Vakfı gibi “İslam’da reform yapma” amacıyla ortaya çıkmıştır. Tüm diğer adı geçen düşünce kuruluşları gibi Darwinizm’i, homoseksüelliği ve Rumiliği savunmaktadır. Toplantılarına Quilliam Vakfı üyeleri sıklıkla katılmaktadır; Usama Hasan bunlarda yoğun olarak evrim propagandası yapmaktadır. Vakfın sosyal medya sayfasında, Usama Hasan’ın: “İslam ve bilim çalışma grubundaki alimler, insanın evrimi düşüncesinin İslam ile uyumunda bir sorun görmediler” şeklindeki evrim safsatası ile İslam dinini bağdaştırmaya çalışan sözleri bulunmaktadır.

New Horizons Vakfı, 2016 yılında “British Islam 2016” (İngiliz İslamı 2016) adı altında bir konferans düzenlemiş ve konferansta homoseksüelliği destekleyen konuşmacılara yer vermiştir. Quilliam Vakfı Üyesi Usama Hasan, konferanstaki konuşmasında Lut kavmini örnek vererek, “Kuran’da çeşitlilik ve eşitlik ayetleri var. O zaman kim LGBT Müslümanlarını dışlayabilir?” diyerek Kuran’da homoseksüellik gibi bir haram eylem adeta meşruymuş gibi bir izlenim yaratmak istemiştir. Oysa Kuran’daki Lut kavmi, homoseksüel bir kavim olmalarından dolayı lanetlenmiş, uyarılmış ve sonucunda helake uğramış bir kavimdir.

Vakfın Başkanı Dilwar Hussain de Rumi felsefenin savunucularındandır.

RAND Corporation

NewHorizons 1 296x300 DİĞER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI
(Sağda) RAND Corporation logosu

Tavistock Enstitüsü ve Chatham House ile doğrudan bağlantılı olduğu belgelenmiş olan ABD’li bir vakıftır. ABD politikalarını etkili bir şekilde ve her düzeyde kontrol etme ve yönlendirme özellikleriyle bilinmektedir.

RAND Corporation, 1980’li yılların başında Güvenlik ve İç Karışıklıklar Grubu oluşturmuştur. Bu grup, üçüncü dünya ülkelerindeki bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerini konu alan konferanslar ve araştırmalar düzenlemekle görevlendirilmiştir.

Bu bölgelerdeki olaylar yakından izlenmekte ve konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirici raporlar sunulmaktadır. Genel anlamda muhafazakar çizgide bulunan söz konusu düşünce kuruluşu, aynı görüşteki tüm diğer vakıflar gibi Ortadoğu’da savaşı ve şiddeti savunmaktadır.

CIA’in eski Ortadoğu Baş Analizcisi, CIA’e doğrudan bağlı Ulusal İstihbarat Konseyi Eski Başkan Yardımcısı ve Türkiye Uzmanı Graham Fuller, CIA Eski Türkiye İstasyon Şefi, Başkan Carter dönemi Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Paul Henze, Eski ABD Türkiye Büyükelçisi James Spain, Eski Vietnam ve Ankara Büyükelçisi Robert Commer ve Morton Abramowitz geçmişte RAND Corporation uzmanlarıdırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.