V. BÖLÜM: 20. VE 21. YÜZYILIN SAHTE İDEOLOJİLERİ VE UYGULAYICILARI

Yeni Dünya İdeolojileri İngiliz Derin Devletinin Eseridir

İdeoloji, toplumları yönlendirmek için kullanılan, oldukça güçlü bir araçtır. Doğru ideolojiler dünyaya dostluğu, sevgiyi ve barışı hızla getirebilecek kadar güçlüyken; yanlış ideolojiler de, toplumları terörizme, anarşizme, hatta savaşlara sürükleyebilecek kadar güçlüdür. II. Dünya Savaşı’nın görünür sebebi faşist ideolojidir. Sovyetler Birliği’nde gerçekleşen kıtlıkların sebebi komünist ideolojidir. Diyalektik materyalizm, toplumları savaşlara sürükleyen çatışma zihniyetinin temeli olmuştur. Bağnaz ideoloji, teröristleri üretmiştir. Darwinist ideoloji, toplumları köleleştirmiş, sömürge sisteminin temelini oluşturmuştur. Toplumları felaketlere götüren ideolojiler durup dururken ortaya çıkmamış, bir Deccal Komitesi’nin planlı ve organize üretimi sonucunda oluşmuşlardır. Üretilen ideolojiler Deccal Komitesi’nin kurmayları, yancıları, medyası, vakıfları yoluyla sistematik yöntemlerle yaygınlaştırılmış, gündem haline getirilmiş ve toplumlar, bu sahte fikir akımlarına bağışık hale getirilmişlerdir. Bundan sonrası, İngiliz derin devletinin tam olarak planladığı gibi gelişir.

İdeolojinin gücünü geçmişten beri kullanan İngiliz derin devleti, iyi olanın yerine kötüyü, faydalı olan yerine faydasızı, sevginin yerine şiddeti, güzel ahlak yerine dejenerasyonu yaygınlaştıracak yollar geliştirmiştir. Üretilen ideolojinin yaygınlaşması için en etkili yöntem propagandadır. Propaganda, soykırımlar gerçekleştiren liderleri, komünizm adına terör eylemleri gerçekleştiren toplulukları, “daha üstünüm” iddiasıyla kitle katliamları yapan zihniyetleri oluşturmuştur.

Bu ideolojilerin çapı ve kapsamı şu an çok daha genişlemiştir. Artık gerek savaş gerekse cinayet, gerek dinsizlik gerekse uyuşturucu bağımlılığı gibi toplumların bünyesine uymayan her türlü kavram, çeşitli sözde moda terimler üzerinden yaygınlaştırılmaktadır.

İdeolojileri yaygınlaştıracak kitle daima bellidir. İngiliz derin devletinin himayesindeki çeşitli taşeron kurumlar, düşünce kuruluşları, ajanlar, yancılar ve bir kısım medya bu görevi üstlenmişlerdir. Örneğin medeniyetler çatışması, korkunç bir savaş planını tarif ederken, söz konusu koro bunun mükemmel bir “gelecek planı” olduğu propagandasını yapmıştır. Bu faaliyet, neredeyse bütün dünyanın İngiliz derin devletinin yeni dünya ideolojilerine inanmasına neden olmuştur.

Şimdi, İngiliz derin devletinin ürettiği ve himayesindeki çeşitli kurumlar yoluyla yaygınlaştırdığı bu ideolojileri genel hatlarıyla inceleyelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.