III. BÖLÜM: İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN DÜNYAYI YÖNETME DÜZENİ

Kurumlar, Kişiler, Milletler Üzeri Üst Akıl

İnsanlar uzun zamanlar boyunca üst akla çeşitli isimler vermişlerdir. Kimisi bazı ülkeleri suçlamış, kimisi istihbarat kurumlarına yönelmiş, kimisi uluslararası finans kurumlarını hedef göstermiştir. Oysa, İngiliz derin devletini değerlendirirken, bunu, adı konulmuş tek bir kurum şeklinde düşünmek hata olur. İngiliz derin devleti, resmin tümü görüldüğünde ortaya çıkacak olan Deccal Komitesi’dir. Bu Komite, ülkeler, yönetimler, kurumlar ve ideolojiler üstüdür. Derin devlet, İngiltere’nin ve onun etkisindeki ülkelerin devasa askeri, ekonomik, siyasi, diplomatik ve istihbari potansiyelini kullanarak, dünyadaki güç odaklarının karar vericilerine etki edebilecek her mekanizmayı idare etmekte, hepsini yönlendirmektedir. Planları daima uzun vadelidir. Tüm planların zamanlaması, şiddeti ve oluşturacağı etki önceden kurgulanmıştır. Emrinde İngiliz Milletler Topluluğu’nun 2.5 milyar kişilik insan kaynağı, milyarlar dolarlık ekonomik gücü, olağanüstü büyüklükteki askeri gücü, tüm dünyayı saran medya imparatorluğu ve üniversiteleri vardır. Derin devlet mensuplarının ana ilkesi, zihinlerinin arkasındakini sezdirmemektir.

Söz konusu Deccal Komitesi, değişen durumlara göre hemen şekil alabilmektedir. Uzun vadeli planların gerçekleşmesini sağlayacak her türlü altyapıyı hazırlayabilmektedir. Deccal Komitesi, böylesine geniş alana yayılmış inisiyatifi kullanabilmek ve gerekli örgütlemeyi yapabilmek için bir emir komuta zincirine bağlıdır. Piramidin en başındaki Deccal, kimilerini kendi ordusu haline getirmiş, kimileri bilmeden bu akıma kapılmış, kimileri ise küçük bir menfaat uğruna Deccal’in askerleri halini almıştır. Piramidin başı, Müslümanlar için Deccal, Hristiyanlar için Anti-christ, kimileri için dünya derin devletinin lideridir. Adı ne olursa olsun kalın perdeler ardında gizlenen, kötülükleri örgütleyen fakat ön planda olmayan bu üst akıl, iyilerin ilmi mücadelesinin ana hedefi olmalıdır.

london3 III. BÖLÜM: İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN DÜNYAYI YÖNETME DÜZENİİngiliz derin devleti adını verdiğimiz Deccal Komitesi’ni incelerken çok fazla kurum, kuruluş ve istihbarat örgütü karşımıza çıkacaktır. Okuyacağınız satırlarda da görebileceğiniz gibi, bu kurumların bir kısmı doğrudan İngiliz derin devleti himayesinde olsa da, bu kurumlarda derin devletin amaçlarına “bilinçsizce” veya “mecburiyet sonucu” hizmet etmek zorunda kalan kişiler de elbette vardır. Burada anlatılan ve deşifre edilen olaylarda söz konusu kurumlarda çalışan masum kişilerin hedef alınmadığı önemle belirtilmelidir. Kuşkusuz pek çok kişi, İngiliz derin devletinin sinsi projelerinin farkında değildir. Bu kurumların gerçek amacının ne olduğunu da görememiş olabilir. Kimisi ise gafil avlanmış ve İngiliz derin devletinin baskısı altında güçsüz ve gebe bırakılmış olabilir. Buradaki amaç da zaten, bu konudaki gerçekleri gözler önüne sererek bu bela ve dayatma sistemini tümüyle ortadan kaldırabilmek; insanları, üzerlerine çökmüş bu felaketten kurtarabilmektir. Hedef ne kişiler ne de kurumlardır; hedef yalnızca İngiliz derin devletini deşifre edebilmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.